Als je ergens veel tijd besteedt dan wil je graag dat je op zo’n plaats veilig bent. Op je werk wil je bijvoorbeeld prettig kunnen werken in een veilige omgeving. Speciaal daarom kun je speciale trainingen volgen bij G4s. Deze zijn er speciaal op gericht om de veiligheid bij jou op je werk te verhogen. Dat doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je collega’s en eventuele klanten en bezoekers. Zo is door onderzoek aangetoond dat met name winkelpersoneel en beveiligers te maken krijgen met intimiderend of grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag kan verschillende dingen betekenen. In het kort is dit gedrag van een individu of groep die er voor zorgt dat anderen zich onveilig voelen. Voor mensen die in deze sector is het daarom aangeraden dat ze weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Bij G4s worden al dit soort trainingen aangeboden zodat jij en je collega’s zich veilig kunnen voelen op de werkvloer.

Hulpverlening en veiligheid

Uiteraard zijn het niet alleen personen die kunnen zorgen voor een onveilige situaties. Medische aandoeningen zijn nog steeds de belangrijkste oorzaak. Bij veel medische noodsituaties kan veel schade voorkomen worden als er in de eerste momenten na een incident correct wordt opgetreden door omstanders. Door voldoende mensen op het werk te hebben die beschikken over een EHBO diploma is de kans groot dat iemand adequate medische hulp krijgt als dat nodig is. Professioneel medisch personeel kan niet direct ter plaatse zijn en slachtoffers zijn aangewezen op omstanders. Op je werk zullen dat vooral je collega’s zijn. G4s is hard bezig om een veiliger wereld te creëren. Dat betekent dus ook dat je veilig werken. Je brengt veel tijd door op je werk en het is daarom belangrijk dat je dat kunt doen in een veilige omgeving.